Na stiahnutie

Zoznam dokumentov na stiahnutie


Model release - je dohoda o vytvorení a použití fotografií medzi PMpromo, s.r.o. a modelom-modelkou.

Zmluva o dielo - je dohoda o vytvorení a použití fotografií medzi PMpromo, s.r.o. a klientom

Autorský zákon - ZÁKON 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) zo 4. decembra 2003

Výpis z obchodného registra - Aktuálny výpis z obchodného registra Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Ak sa Vám nedajú otvoriť dokumenty vo formáte PDF, stiahnite si najnovší Adobe Acrobat Reader tu.